Jak skutecznie oszczędzać w Polsce?
Biznes i finanse

Jak skutecznie oszczędzać w Polsce?

Jak wiadomo, coraz trudniej jest obecnie zarobić na tradycyjnych metodach oszczędzania, takich jak na przykład lokaty lub konta oszczędnościowe. Co więcej, inflacja sięgająca poziomu 2 procent sprawia, że w przypadku ogromnej większości dostępnych na polskim rynku lokat oraz kont oszczędnościowych klienci nie tylko zyskają, ale wręcz stracą: wysokość oprocentowania oszczędności będzie bowiem po prostu niższa, niż inflacja.

W tej sytuacji zrozumiałym zachowaniem jest szukanie innych metod oszczędzania pieniędzy, które z jednej strony są w stanie zapewnić zyski w wysokości co najmniej kilku procent rocznie, zaś z drugiej strony nie wiążą się z ryzykiem utraty części czy nawet całości kapitału. Czy rozwiązania spełniające powyższe wymagania są obecnie dostępne na polskim rynku? A jeżeli tak, to jakimi cechami się charakteryzują i co należy wiedzieć przed skorzystaniem z któregoś z nich? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej.

Jak skutecznie oszczędzać w Polsce?

Spośród wielu dostępnych rozwiązań w zakresie  oszczędzania i/lub inwestowania kapitału, dwa wydają się najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia zwykłego klienta oraz najlepiej dostosowane do jego potrzeb. Pierwszym z tych dwóch rozwiązań są fundusze inwestycyjne tzw. absolutnej stopy zwrotu. W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które, jak wiadomo, lokują kapitał w jakiś określony rodzaj aktywów, fundusze absolutnej stopy zwroty nie posiadają z góry wyznaczonego kierunku polityki inwestycyjnej.

Rozwiązaniem problemów finansowych mogą być pożyczki pod zastaw nieruchomości Warszawa, które znajdują się w usługach Konsorcjum Finansowego

Ich jedynym zadaniem jest osiąganie zysków w każdych warunkach, niezależnie od sytuacji na światowych rynkach ekonomicznych, co siłą rzeczy musi wiązać się z elastyczną polityką inwestycyjną, nastawioną nie tylko na dywersyfikację celów inwestycyjnych ale również na bardzo częste całkowite zmiany strategii. Ile można zarobić dzięki funduszom tego rodzaju? Statystyki za ostatni rok pokazują, że najlepsze spośród dostępnych na polskim rynku funduszy inwestycyjnych absolutnej stopy zwrotu w ciągu dwunastu miesięcy były w stanie zarobić nawet do 10 procent, czyli kilkakrotnie więcej, niż wynosi obecnie średnie oprocentowanie lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych.

Drugim z rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę w sytuacji bardzo niskiej zyskowności tradycyjnych form oszczędzania pieniędzy, są produkty łączące w sobie cechy lokaty bankowej z cechami funduszu inwestycyjnego. Na polskim rynku jest dostępnych coraz więcej tego rodzaju „hybryd”. W odróżnieniu od zwykłych funduszy inwestycyjnych, klient otrzymuje gwarancję minimalnego zysku. W przypadku spełnienia określonych warunków, roczny zysk może jednak wynieść nawet od 6 do 8 procent.

Mechanizm tego rodzaju produktów jest stosunkowo prosty: 85 do 90 procent wartości produktu to typowa lokata bankowa. Dzięki temu, klient uzyskuje gwarancję zabezpieczenia całości zainwestowanego kapitału. Pozostałe 10-15 procent produktu to fundusze inwestycyjne inwestujące w określone aktywa, w polskich warunkach są to przede wszystkim akcje spółek lub indeksów giełdowych.

Post Comment